Algemeen

IT consultant werkzaamheden

ICT consultancy

Een IT consultant is een consultant die als taak heeft het analyseren en implementeren van IT systemen binnen organisaties. Bedrijven en organisaties huren vaak consultants in om hen te helpen bij het hebben van een betere bedrijfsvoering en hun eigen invulling hieraan te geven op basis van de klantbehoefte en natuurlijk hun eigen expertise

Het optimaliseren van digitale processen behoort tot de dagelijkse werkzaamheden van een IT consultant. Het gevolg van deze belangrijke taak is het feit dat de dienstverlening binnen een bedrijf of organisatie wordt verbeterd. Consultants verlenen ook hun diensten in gevallen waarbij er met nieuwe systemen worden gewerkt. Zo helpen zij een organisatie beter begrijpen hoe deze nieuwe technologie moet worden toegepast. Een consultant zal dan ook bijna altijd te vinden zijn op locatie bij het bedrijf of de organisatie die om haar dienstverlening heeft gevraagd. IT consultancy vraagt namelijk vaak om een directe aanpak. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat een bedrijf of organisatie maar 1 consultant inhuurt. Dit kunnen er meerdere zijn.

Welke vormen van IT consultancy kun je tegenkomen?

Er zijn meerdere vormen van ICT consultancy. Dit maakt het dan ook een leuke branche om in te werken. Je hebt namelijk erg veel ruimte om te kiezen waarin jij je kan specialiseren. Ondanks er tal van vormen zijn, zijn er toch drie vormen die je verreweg het meest zal tegenkomen. Hieronder volgt een korte uitleg over de drie vormen en wat zij inhouden.

IT consultancy software: Een consultant binnen deze tak verleent zijn expertise door bedrijven adviezen te geven over het gebruik van nieuwe software.

IT consultancy business: Een consultant binnen deze tak helpt bedrijven door de bedrijfsvoering te analyseren en ook de inventarissen. Zo wordt er een diagnose gemaakt van wat werkt en wat moet worden veranderd.

IT consultant security: Een consultant binnen deze tak werkt binnen organisaties door een analyse uit te voeren over het infrastructuur en de digitale processen die in stand zijn.

Wat voor taken voeren IT consultants dagelijks uit?

 • Een uitgebreide analyse uitvoeren van de aanwezige bedreigingen voor de beveiliging binnen een bedrijf.
 • Diagnose uitvoeren en nagaan of plannen die worden ingezet om problemen op te lossen ook daadwerkelijk helpen.
 • Het maken van een schema voor de uit te voeren werkzaamheden.
 • Het geven van adviezen voor de toekomst aan het IT team dat binnen een bedrijf werkzaam is.
 • Vaststellen wat de behoeften van klanten zijn en nagaan hoe deze te verwerken binnen de manier van dienstverlening.
 • Rapporten opstellen waarin er gedetailleerd wordt uitgelegd wat de gebruikte technologie of software is en weergeven wat de voor- en nadelen hiervan zijn.
 • Een nauwe samenwerking met de werknemers van een bedrijf en zorg voor het uitleggen van de juiste manier van werken met nieuwe software.
 • Het nadenken over oplossingen voor problemen die zich de kop opsteken.
 • Het helpen van werknemers die gebruikmaken van nieuwe systemen.
 • Analyse uitvoeren over het infrastructuur.
 • Onderzoek doen naar de zwakke punten die er zijn binnen een organisatie.

Wat zijn skills die elke IT consultant moet hebben?

Om het werk binnen de IT consultancy naar behoren uit voeren zal elke IT consultant bepaalde belangrijke vaardigheden moeten bezitten. Zo moet je als IT consultant goede communicatieve vaardigheden bezitten. Heb je deze niet dan wordt het heel moeilijk om jouw kennis goed over te brengen en zo kun je ook niet goed assisteren. Kennis van het van mag natuurlijk niet ontbreken. Er is geen manier om ingehuurd te worden als IT consultant als je de nodige kennis niet bezit om de werkzaamheden uit te voeren. Het is ook belangrijk om je altijd bezig te houden met de ontwikkelingen die zit voordoen binnen de IT wereld. Zo zal je altijd weten of er een betere manier is van werken voor een bedrijf, bijvoorbeeld bij het gebruik van verbeterde soft- of hardware.

Je moet als IT consultant ook weten hoe te multitasken. Als je wordt ingehuurd voor het uitvoeren van de IT-werkzaamheden zal het niet vreemd zijn dat er van jou wordt verwacht dat je meerdere dingen tegelijk moet aanpakken. Het werken met deadlines mag ook geen zwakke punt zijn. Er wordt verwacht dat je altijd jouw werk kunt leveren op de afgesproken tijd.